Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp và Xuất nhập khẩu TVH

Follow
  • Social Links:

Overview

  • Categories Điện tử viễn thông
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 13
  • Founded Since1997

Company Description

Tiếp nhận đơn hàng, lập phiếu bán, thực hiện thu tiền thanh toán tại cửa hàng Thực hiện các nghiệp vụ thu, chi tại cửa hàng Kiểm quỹ, chốt hàng hóa cuối ca & báo cáo công việc theo quy định của Công ty

Office Photos

Active Jobs From Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp và Xuất nhập khẩu TVH